Niesiołowski Opus Dei


OPUS DEI

faszystowska destrukcyjna sekta Opus Dei-atak na Polske 1969-2014 trwa..

Agentura argentynsko hiszpanskiej mafi w Polsce

(faszystowskiej destrukcyjnej sekty Opus Dei zwiazanej z nazistami za czasow II wojny swiatowej)

 

Niesiołowski: Być w Opus Dei to zaszczyt

Ste­fan Nie­sio­łow­ski z PO, który w „Krop­ce nad i” w TVN24 ko­men­to­wał wy­po­wiedź Ja­nu­sza Pa­li­ko­ta o tym, że trój­ka no­wych mi­ni­strów rządu Do­nal­da Tuska jest „zwią­za­na z »wy­wia­dem« Ko­ścio­ła ka­to­lic­kie­go”, stwier­dził, że te in­sy­nu­acje są „non­sen­sow­ne”. – W ustach Pa­li­ko­ta takie stwier­dze­nie jest ob­raź­li­we. Bycie w Opus Dei to za­szczyt – dodał.

Stefan Niesiołowski, fot. Sebastian Rzepiel / Agencja GazetaStefan Niesiołowski, fot. Sebastian Rzepiel / Agencja Gazeta

Po­li­tyk Plat­for­my Oby­wa­tel­skiej przy­po­mniał, że to nie pierw­sze tego typu wy­po­wie­dzi Ja­nu­sza Pa­li­ko­ta. – On po­da­wał już wcze­śniej ja­kieś su­ge­stie ws. ho­mo­sek­su­ali­stów w rzą­dzie. To są non­sen­sy – stwier­dził. Dodał rów­nież, że ko­lej­ną „skan­da­licz­ną” wy­po­wie­dzią są stwier­dze­nia w spra­wie ko­rzy­ści, jakie dzię­ki expo­se Tuska miał uzy­skać b. pre­mier Jan Krzysz­tof Bie­lec­ki. – Pa­li­kot wy­co­fał się z to­wa­rzy­stwa ludzi przy­zwo­itych. Wy­po­wiedź o Bie­lec­kim po­wo­du­je…

View original post 297 słów więcej

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj / Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj / Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj / Zmień )

Zdjęcie na Google+

Komentujesz korzystając z konta Google+. Wyloguj / Zmień )

Connecting to %s